coaching van aug 2015 tot juli 2016

In augustus begon ik vol goede moed met een nieuw seizoen voor een Lichte Dames Eerste Jaars ploeg.

Uit de zogenaamde pre-selectie, dat is een groep die al voor het einde van de BLIK-periode te kennen had gegeven interesse te hebben in wedstrjdroeien. Deze dames hebben al eerder geroeid in competitieploegen en vaak ook al meerdere jaren. Waren ze aangestoken door het succes van het jaar daarvoor ?

Dionne Kliffen, Olga Pijpers, Laura Baas, Gabriella Hamming, Lobkie Slief, Mieke Sarah Slim, Ine Kjosas

Na de BLIK-periode gaven deze dames zich op omdat ze ook interesse hadden in de mogelijkheid om wedstrijd te roeien :

Barbara Grootjen, Ilse Christina Riteco, Annemarije Kielstra, Jolien Wilbrink, Sanne Pellen, Marloes Hauwlo, Charlotte Sikking, , Renée van den Brink, en

2 ex-jeugdroeisters : Laura(L) van Loenen, Noortje Dam

collageLDEj15 16 a

Beide groepen startten op een verschillend moment, dat was meteen al een porbleem waar ik geen goed antwoord op had mede omdat ik er op dat moment weer alleen voorstond.

 Op donderdag 25 augustus begon ik met de Pre-selectie groep voornamelijk met trainingen in de skiff, in de planning van Aegir werd hun periode afgesloten met deelname aan de Asopos Najaarswedstrijden (24-10-2015) in het nummer LDEj4* (in de Stufkens) over 2000 m.

zo 15:00 - LDEj 4* A-finale
4. AEG Aegir fin A [7] 02:00,4 04:02,1 06:06,1 08:10,8  
    Laura Baas     02:01,6 02:04,0 02:04,7 8,09

LDEj4 15 16 01


Op 29 september kwamen de nieuwe meisjes erbij uit de BLIK-periode. Ook zij zouden deelnemen aan de Asopos Najaarswedstrijden (24-10-2015)  in de C4x+ over 500 m. En Noortje Dam in de skiff.

zo 10:25 - DN 1x A-finale
5. AEG Aegir [4] 02:21,2 04:53,2 07:31,1 10:08,7  
    Noortje Dam     02:32,0 02:37,9 02:37,6 +1:17,71

Asopos Noortje Dam 1x

Voor alle ploegen gold dat de voorberieding verre van ideaal.

za 17:05 - DOnerv C4* A-finale
6. AEG Aegir [5] 02:29,3  
    Renée van den Brink     23,87

asopos ex blikkers

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hieronder staat mijn plan zoals ik dat van te voren heb bedacht:

Lichte Eerste Jaars Dames 2015-2016

Missie : 

goed leren roeien met een gezonde leefstijl

Doel

Middelen

Coaches

Boten

Trainingen

Wedstrijden

Testjes

Tenslotte

Doel:

Goed roeien en allround zijn in de scullboten 1x, 2x en 4*/4x

Zonder voedings-nood-maatregelen tijdens het wedstrijdseizoen op gewicht zijn, waarbij het “op gewicht zijn” de eigen verantwoordelijkheid is van de roeisters, door vooral gezond te eten.

Daaruit voortvloeiend de volgende subdoelen:

Eindigen bij de eerste 5 in het klassement van de LDEj4* van de KNRB

Eindigen bij de eerste 5 van de LDEj tijdens de NKIR

Middelen om dit te bereiken:

-          Leren roeien in de blik/lenteblik periode

-          Ergometeren

-          Leren roeien in de eerste voorbereidingsperiode tot het samenstellen van een trainingsgroep

-          Conditietraining, mogelijk bij een organisatie dan wel uit te voeren door mijzelf.

Voor de juiste planning, o.a. de aantal trainingen etc zie het tijdschema 2015-2016 . In ieder geval zou ik na 2 weken BLIK periode al willen starten met trainingen voor de aspirant leden die wellicht willen kiezen voor het lichte dames roeien en dat eens willen proberen. Dit moet dan in overleg met de Blik-coaches van de betreffende aspirant-leden.

Coaches zijn ook nodig om deze doelen te bereiken:

-          één hoofdcoach – voorlopig zal ik dat zijn,

-          3 of 4 medecoaches, waarvan tenminste 2 vrouwelijke coaches, te selecteren door ondergetekende middels interviews/gesprekken en advies van bestuur Aegir

-          Subdoel is de coaches ook op te leiden en te instrueren tijdens hun coachactiviteiten en door opdrachten

-          In de loop van het wedstrijdseizoen zou het dan prettig zijn mijn hoofdcoachtaken gedeeltelijk te kunnen overdragen aan één van de anderen;

-          Aan de nieuwe coaches zou ik graag de eis willen stellen wedstrijdervaring te hebben en hun tijd goed te kunnen verdelen t.a.v. allerlei andere activiteiten – zo denk ik dat het verstandig is medecoaches te hebben die niet veel andere activiteiten hebben aangezien het coachen altijd meer tijd kost dan je denkt. Een coach moet dus goed kunnen plannen.

-          Een gezonde leefstijl d.w.z. niet roken, beperkt dronkenschap enz. enz. ; dit omdat een coach een voorbeeld zal zijn voor de roeisters en dat mag geen slecht voorbeeld zijn.

-          Een aantal voordrachten van mij voor de coaches en de groep roeisters

Boten die we nodig hebben om dit te bereiken :

1x diverse skiffjes, min. 6 vanaf einde BLIK-periode

2x vanaf einde BLIK-periode : Odin, Hadders en Joris Grond en vanaf week 1 2016 de Bavaria

4x vanaf einde BLIK-periode: een C4x+ gehuurd van de Hunze, Chris en Jo, vanaf begin november 2015: ook de Stufkens (gestuurd) en na de Damen 2016 een enkele keer per week een ongestuurde 4x- voor deelname bij de KHB als dat tenminste niet strookt met deelname van de MGLD in de 4x aan diezelfde wedstrijd.

Trainingen :

Boottrainingen vanaf Aegir, als het mogelijk ik wil op vaste tijden trainen, tot half oktober is het mogelijk om in de vroege avonduren te trainen, dus dat zal zeker tot de mogelijkheden gaan behoren. Vanaf begin september 4 x per week tot 6x/week vanaf half februari. We moeten ernaar streven de zondag als een gezamenlijke eerste jaars trainingsdag te plannen, er zou dan ook wel eten verzorgd kunnen worden door een kookcie.

Ergometertrainingen op Aegir op een vast tijdstip in de avond (di avond?) 1x per week vanaf begin tot eind februari

Conditietraining, bij een trainingscentrum vanaf half oktober tot eind februari 1x per week; een alternatief kan zijn dat ik die training geef in het krachthonk op de donderdag in de avond. Daar verwacht ik dan wel een vergoeding voor. Die training zou ik voor meerdere groepen kunnen geven.

Voor de trainingen hebben we een loudhailer cq elektrisch lulijzer nodig, we zullen regelmatig video’en/filmen en de coaches zullen een stopwatch nodig hebben. Die waarschijnlijk wel met de smartphone te bedienen is. Ook bij de conditietraining zullen we het eerste jaars gebeuren zo veel mogelijk gezamenlijk plannen.

Uit te komen wedstrijden:

Winterwedstrijden (20 & 21/2)za en zo, Heineken RoeiVier Kamp(12&13/3), Head of the River(19&20/3), Varsity (10/4), Westelijke(22-24/4), Damen (7,8/5), Hollandia (21,22/5), KHB (4,5/6), ZRB (11, 12/6), ARB(18,19/6) en NSRF Slotwedstrijden (2,3/7), plus de NKIR (12/12) en mogelijk de Ergohead(24/1). Daarnaast een aantal sparsessies met Gyas (Rex) en mogelijk een enkele deelname aan de RotteRoeiCompetitie van KNRZV De Maas in Rotterdam op de Rotte op uitnodiging van mij (zonder boottransport ea kosten).

Diverse testjes:

Tbv het bepalen van de lichte categorie vet % bepalen meerdere keren per jaar, bepaling skeletgewicht en streefgewicht;

Om de maand roeitestjes in allerlei vormen, uiteindelijk vooral 3 km duurtest en in wedstrijdseizoen 1000/1500 m, vergelijking van resultaten met de normen en correctiefactoren van de RRC van De Maas.

Voor de ergometer : 100 m, 500 m, 2000 m en 20 min

Tenslotte wil ik graag in aanvang elke week een coachpraat en elke 14 dagen een ploegpraat houden en plannen. Daarnaast zullen na een bepaalde selectie de roeisters hun ochtendpols, gewicht en diverse resultaten bij moeten houden op een gezamenlijk, dan wel een privé-logboek.

Er komt een trainingsweekend in Assen, in Brugge (of elders) rond de jaarwisseling, een trainingsweekend in Amsterdam en een mogelijk trainingsweekend op een 2k-baan.

Voorafgaand aan de selectie moeten we een duidelijke informatie geven over het fenomeen wedstrijdroeien. Een selectie wil ik eigenlijk niet doen, maar door natuurlijk “verloop” een groep overhouden. Eventuele selectienormen zijn natuurlijk de tijd ter beschikking hebben voor de vele trainingen, de motivatie om dat te willen (interview) en vooral het juiste gewicht. Verder moeten we dat bepalen met de groep coaches.

Voorlopig is het idee om een groep van 6 roeisters over te houden, een beetje afhankelijk van de evaluatie van het vorig seizoen.

 Uiteraard is "meten = weten" , dus vooraf en tijdens het seizoen zijn er metingen geweest en daar geef ik de gemiddelden van :

 
lengte 1,72 m
skeletgewicht 10,15 kg
streefgewicht bij normale dames (±25 % vet) 62,50 kg
  - 6,7 % standaardafwijking 58,31 kg
   + 6,7 % standaardafwijking 66,69 kg
streefgewicht bij lichte dames (±12 % vet) top en subtop 56,25 kg
huidige gewicht (25-8-2015) 60,58 kg
gewicht op 27-9-2015 60,28 kg
gewicht in wedstrijdseizoen 56,82 kg
vet % (begin)
28,38
vet % (dec 2015) 24,21 %
vet % (april 2016) 23,83 %

 

  Zie hier het vervolg met trainingsschema en resultaten.

Van Training naar Training .... 12/6

mooi weer, dus snel en vroeg roeien

 datum  omschrijving  afstand  tijd gem/500m hartslag tempo omstandigheden
 12-6-2019 ED op Folkertsloot

3835

3836

20:09,9

20:11,7

2:37,7

2:37,9

 

 

21

23

BF+1(ONO)zij/mee 8-9 m/haal

idem schuin/zij tegen ong 8 m/haal 

ging niet zo snel/makkelijk als gisteren, maar l;ekker gevaren

 

Van Training naar Training .... 11/6

moest maar weer eens roeien en vroeg !!

 datum  omschrijving  afstand  tijd gem/500m hartslag tempo omstandigheden
 11-6-2019 ED op Folkertsloot

3835

3822

19:50,4

19:57,4

2:35,2

2:36,6

 

21

23

BF=1(NNO) mee, 8,5 m/haal 

idem tegen 8 m/haal

erg weinig wind en erg veel harde regen, l;ekker

positie 16
positie 18

Additional information